Matte and Shiny Onyx, 14k Gold, Ebony Evil Eye Beaded Bracelet
$1,950.00

Matte and Shiny Onyx, 14k Gold, Ebony Evil Eye Beaded Bracelet

Matte and shiny onyx, Ebony, 14k gold, enamel evil eye charm.

Elastic fit 8" in diamteter